Banan

Banan är 5000m lång och noggrant uppmätt med ett professionellt mäthjul. Hagaparken, 16970 Solna. Asfalt (ca 40%) och grus (ca 60%). På vissa delar av banan kan det förekomma lera, löv och/eller vattenpölar och vid vägskäl eller otydliga delar av banan finns funktionärer eller skyltar utplacerade.

Kom ihåg att vi delar gång- och cykelvägar med allmänheten. Försök därför att visa hänsyn mot andra personer som använder dem, så att vi kan fortsätta vistas i parkerna. Att visa hänsyn kommer inte att försämra din tid och eller hindra dig från ett personbästa, utan gör att vi alla fortsatt kan njuta av vår omgivning.

Vi uppmanar alla som kan att promenera, jogga, cykla eller åka kollektivt för att ta sig till parkrun. Om du behöver använda bilen, försök att samåka med andra för att minska vår miljöpåverkan och bidra till en trevligare omgivning. I vissa fall finns det endast få parkeringsplatser i anslutning till våra event, så se till att komma i god tid innan om du kör.

Bansäkerhet

Haga parkrun är ett gratis event som helt är anordnat av volontärer. För att göra eventet så säkert och roligt som möjligt vill vi uppmärksamma alla deltagare, åskådare och volontärer om följande:

 • Visa alltid hänsyn mot andra personer som vistas i parken.
 • Barn under 11 år måste vara inom en armlängds avstånd från en ansvarig vuxen. Detta kan vara en förälder, målsman eller annan vuxen som ansvarar för barnet under eventet.
 • Vi uppmanar alla som kan att komma till fots, på cykel eller med kollektivtrafik till våra event. Dina ansträngningar hjälper oss att minska den negativa påverkan på parken och vår planet.
 • Prova gärna att ställa upp som volontär vid något tillfälle. Du gör din omgivning en stor tjänst och bidrar till att eventet kan hålla igång som vanligt. Besök gärna vår volontärsida för att ta reda på hur du kan engagera dig.
 • Ta extra hänsyn vid vägar och parkeringsplatser – vissa fordonen kör väldigt fort. Samlas inte vid bilar utan välj en mer säker plats att mötas vid, särskilt om du har barn med dig. Se till att köra försiktigt (även om du är försenad) om du kör till våra event!
 • Var uppmärksam om att underlaget kan vara ojämnt oavsett om det är grus eller asfalt. Se särskilt upp för cyklister, löpare, fotgängare, barn, djur, fordon, parkarbetare, stolpar och nedfallna grenar på banan.
 • Se till att du är frisk nog för att gå, jogga eller springa en sträcka på 5km.
 • Om du upptäcker en deltagare som verkar ha allvarliga problem, stanna upp och hjälp till. Tillkalla sedan hjälp så fort som möjligt.
 • Om du är åskådare, se till att du har tillräckligt avstånd mellan dig och deltagarna. Om du har med dig barn eller hundar behöver du även ha uppsikt över dem.
 • Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids till människor genom fästingar. Överväg att skydda dig med täckande och frånstötande kläder vid event i gräs- eller trädbevuxna områden. Läs om Borrelia hos 1177 Vårdguiden för mer information.
 • Alla som vill delta med en hund är välkomna att göra det, men måste använda ett kort koppel och att ha kontroll över hunden under hela eventet. Läs även vår artikel om att springa med hund på vår supportsida.

Vi hoppas att dessa tips får Haga parkrun att kännas roligt och tryggt för alla.

Åldersgradering

Alla parkrun-event använder sig av åldersgraderingar för att hjälpa deltagare att jämföra sina prestationer.

Din åldersgradering är ett procenttal som har räknats ut genom att jämföra din tid med världsrekordet för ditt kön och ålder. Detta gör att du kan jämföra din prestation med andra personer, även om de är av annat kön och ålder. Ju högre tal, desto bättre prestation. Man kan även använda procenttalen för att jämföra sig mellan olika tävlingsdistanser, exempelvis kan man jämföra ett 5km-lopp med ett maraton.

Besök gärna vår supportsida för mer information.

Karta över banan

Beskrivning av banan

Banans sträckning är två varv medsols runt Hagaparken med både grus och asfalt som underlag. Starten sker på parkeringsplatsen som ligger strax norr om tennisbanorna vid Haga Forum. Efter starten springer löparna först ca 300 m innan första varvet på banan tar vid. Efter de två varven springer man tillbaka ner till starten. Löparna springer först igenom ginden vid södra änden av parken. Därefter håller man till vänster och springer upp till Koppartälten, där man tar till höger och springer förbi framför tälten och brant ner mot Hagaslottet. Vid slutet av backen håller man höger och följer stigen utmed vattnet tillbaka mot Haga Forum. Strax efter sommarcaféet tar man av åt höger och springer upp för en kort backe som leder tillbaka till början på varvet. Efter andra varvet, springer man tillbaka ner genom grindarna till samma plats som man startade på.

Faciliteter

Ett litet antal parkeringsplatser finns i anslutning till start- och målområdet. Fler platser finns i närheten vid Haga Forum. Alternativ parkering finns på gatan i närheten i Norrtull där du sedan kan gå till starten.

Tyvärr finns det inga permanenta toaletter tillgängliga vid start- och målområdet, men det finns en bajamaja i närheten under vår/sommar/höst. Det finns en offentlig toalett vid Odenplan och toaletter finns på Espresso House på Odenplan/Haga Tennis Klubb där vi fikar efter parkrun.

Hitta hit

Hitta till starten

Starten sker på parkeringsplatsen som ligger strax norr om tennisbanorna vid Haga Forum.

Hitta hit med kollektivtrafik

Den närmaste tunnelbanan är Odenplan. Härifrån kan man ta buss nummer 2 till Norrtull som avgår varje kvart. Därifrån är det en 5 minuters promenad till starten. Man kan även ta buss 515 ifrån Odenplan (med slutdestination Sundbybergs station) och kliva av vid Norrtull. Om du kommer ifrån Solna/Sundyberg kan du ta samma buss åt andra hållet. Från Hötorget finns det också möjlighet att ta buss 57 till Haga Södra (den går bara var trettionde minut på helgen).

Vi rekommenderar att använda www.sl.se för att hitta det bästa sättet att ta sig till starten (hållplats Norrtull eller Haga Södra).

Hitta hit till fots

Det är ungefär en 5 minuters promenad från Norrtull om du kommer söderifrån. Ta gångbron vid Norrtullskorsningen och fortsätt norrut. Det tar ca 15-20 minuter till start om du går från Odenplan. Följ Norrtullsgatan från Odenplan till Norrtullskorsningen.

Från nordväst, kan du komma in i parken från Solna, nära Koppartälten. Sedan kan du bara följa banan bakåt till starten, följ skyltar till Haga Forum. Från ingången till parken är det ca 15 minuter till starten.

Hitta hit med bil

Starten på banan ligger på södra sidan av Hagaparken, strax norr om Haga forum och tennisbanorna där. Om man kommer norrifrån på E4an tar man avfarten mot Norrtull och följer skyltar mot Haga Forum/Stallmästaregården. Från Norrtull, följ anvisning mot E4:an norrgående och ta direkt avfarten till höger skyltat till Ställmästaregården/Haga Forum.

Fika efteråt

Från maj till oktober tar vi en efter-parkrun-fika på Haga Tennis Klubb som ligger i anslutning till start och mål. Från november till april går vi till Cafe Caesar som ligger vid hörnet av Yngligagatan och Norrtullsgatan.