Happy New Year 2020 Haga parkrun!

Varmt välkomna att (sp)ringa in det nya året 2020 med parkrun! På nyårsdagen* den 1 januari kl. 11 har du möjlighet att inleda det nya året på ett aktivt och socialt sätt tillsammans med parkrun-vänner ute i härliga Hagaparken – när vi välkomnar ett helt nytt år med parkrun under årets alla årstider!

Om du istället vill inleda det nya året med en god gärning och kanske vila benen efter nyårsafton är du också väldigt välkommen att hjälpa till som volontär. Eftersom vi fortfarande kommer att vara mitt i jul- och nyårsledigheter uppskattar vi mycket om vi kan få ihop ett team i god tid innan nästa år ;)

OBS! Vi startar alltså kl. 11 istället för kl. 9.30, dvs. det blir lite mer sovmorgon än vanligt denna nyårsdag efter nyårsnatten. Den 1 januari är också en onsdag till skillnad mot vanliga parkrun-dagen som är lördag.

Anmäl dig på hemsidan om det är första gången du deltar i parkrun.

*Nyårsdagen är tillsammans med Nationaldagen Sveriges två dagar om året utöver lördagar som parkrun kan arrangeras.

New Years Day Haga parkrun

*******

A warm welcome to run and ring in the new year 2020 with parkrun! On New Year’s Day*, January 1 at 11, you have the opportunity to start the new year in an active and social way together with parkrun friends outside in the wonderful Hagaparken – when we welcome a whole new year with parkrun during all the seasons of the year!

If you instead want to start the new year with a good deed and maybe rest your legs after New Year’s Eve, you are also very welcome to help out as a volunteer. Since we’ll still be in the middle of the Christmas and New Year’s holidays, we would really appreciate if we can get together a team well in advance of next year ;)

NOTE! We start at 11:00 instead of 09:30, i.e. it will be a little longer morning to sleep than usual this New Year’s Day after New Year’s Eve. January 1 is also a Wednesday unlike the usual parkrun day, which is Saturday.

Register on the website if this is your first time participating in parkrun.

*New Year’s Day is together with the National Day of Sweden the two days each year, in addition to Saturdays, that parkrun can be arranged in Sweden.