Banan

Banan är 5000m lång och noggrant uppmätt med ett professionellt mäthjul. Banan går på Källbrinks elljusspår, bredvid Källbrinks idrottsplats, 14132, Huddinge. Banan körs på en blandning av asfalt (ca 5%) och skogsstig (ca 95%). På vissa delar av banan kan det förekomma lera, löv och/eller vattenpölar och vid vägskäl eller otydliga delar av banan finns funktionärer eller skyltar utplacerade.

Kom ihåg att vi delar gång- och cykelvägar med allmänheten. Försök därför att visa hänsyn mot andra personer som använder dem, så att vi kan fortsätta vistas i parkerna. Att visa hänsyn kommer inte att försämra din tid och eller hindra dig från ett personbästa, utan gör att vi alla fortsatt kan njuta av vår omgivning.

Vi uppmanar alla som kan att promenera, jogga, cykla eller åka kollektivt för att ta sig till parkrun. Om du behöver använda bilen, försök att samåka med andra för att minska vår miljöpåverkan och bidra till en trevligare omgivning. I vissa fall finns det endast få parkeringsplatser i anslutning till våra event, så se till att komma i god tid innan om du kör.

Bansäkerhet

Huddinge parkrun är ett gratis event som helt är anordnat av volontärer. För att göra eventet så säkert och roligt som möjligt vill vi uppmärksamma alla deltagare, åskådare och volontärer om följande:

 • Visa alltid hänsyn mot andra personer som vistas i parken.
 • Barn under 11 år måste vara inom en armlängds avstånd från en ansvarig vuxen. Detta kan vara en förälder, målsman eller annan vuxen som ansvarar för barnet under eventet.
 • Vi uppmanar alla som kan att komma till fots, på cykel eller med kollektivtrafik till våra event. Dina ansträngningar hjälper oss att minska den negativa påverkan på parken och vår planet.
 • Prova gärna att ställa upp som volontär vid något tillfälle. Du gör din omgivning en stor tjänst och bidrar till att eventet kan hålla igång som vanligt. Besök gärna vår volontärsida för att ta reda på hur du kan engagera dig.
 • Ta extra hänsyn vid vägar och parkeringsplatser – vissa fordonen kör väldigt fort. Samlas inte vid bilar utan välj en mer säker plats att mötas vid, särskilt om du har barn med dig. Se till att köra försiktigt (även om du är försenad) om du kör till våra event!
 • Var uppmärksam om att underlaget kan vara ojämnt oavsett om det är grus eller asfalt. Se särskilt upp för cyklister, löpare, fotgängare, barn, djur, fordon, parkarbetare, stolpar och nedfallna grenar på banan.
 • Se till att du är frisk nog för att gå, jogga eller springa en sträcka på 5km.
 • Om du upptäcker en deltagare som verkar ha allvarliga problem, stanna upp och hjälp till. Tillkalla sedan hjälp så fort som möjligt.
 • Om du är åskådare, se till att du har tillräckligt avstånd mellan dig och deltagarna. Om du har med dig barn eller hundar behöver du även ha uppsikt över dem.
 • Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids till människor genom fästingar. Överväg att skydda dig med täckande och frånstötande kläder vid event i gräs- eller trädbevuxna områden. Läs om Borrelia hos 1177 Vårdguiden för mer information.
 • Alla som vill delta med en hund är välkomna att göra det, men måste använda ett kort koppel och att ha kontroll över hunden under hela eventet. Läs även vår artikel om att springa med hund på vår supportsida.

Vi hoppas att dessa tips får Huddinge parkrun att kännas roligt och tryggt för alla.

Åldersgradering

Alla parkrun-event använder sig av åldersgraderingar för att hjälpa deltagare att jämföra sina prestationer.

Din åldersgradering är ett procenttal som har räknats ut genom att jämföra din tid med världsrekordet för ditt kön och ålder. Detta gör att du kan jämföra din prestation med andra personer, även om de är av annat kön och ålder. Ju högre tal, desto bättre prestation. Man kan även använda procenttalen för att jämföra sig mellan olika tävlingsdistanser, exempelvis kan man jämföra ett 5km-lopp med ett maraton.

Besök gärna vår supportsida för mer information.

Karta över banan

Beskrivning av banan

Banan är 5km lång och väldigt kuperad. Starten sker precis bredvid Källbrinks idrottsplats och mittemot Snättringe SK’s klubbstuga. Man börjar med att springa ungefär 150m på en asfalterad cykelbana innan man tar en vänster in på en mindre skogsstig. Efter 100m tar man en höger ut på elljusspåret. Detta följs tills man kommer till startpunkt för elljusspåret. När man avslutat första varvet (ca 1200m) har man två helvarv på Källbrinks elljusspår att springa. Efter att sista varv sprungits tar man en vänster på cykelbanan in mot mål.

Faciliteter

Löparbana med toaletter nära start. Vindskydd precis bredvid start/målområdet.

Hitta hit

Hitta till starten

Start/målområdet är bredvid banan.

Hitta hit med kollektivtrafik

Pendeltåget mot Södertälje. Stig av i Huddinge och ta buss 704 mot Fruängen. Stig av vid Källbrinksskolan och promenera 10 minuter till starten. Det går även att åka tunnelbana till Fruängen och därifrån ta buss 704 till Källbrinks skola.

Hitta hit till fots

Från Källbrinksskolan, följ gång/cykelvägen förbi skolan genom skogen. Efter ca 200 meter kommer man fram till en fotbollsplan, sväng vänster där och fortsätt förbi flertalet fotbollsplaner och upp för en backe mot Källbrinks löparbana. Start/målområdet är precis bredvid banan.

Hitta hit med bil

Från Stockholm, ta E4 söderut. Tag avfart 148 vid Vårby och kör väg 259 mot Huddinge i 2.6km, sedan vänster på Gustav Adolfsvägen och Gamla Stockholmsvägen i 1.4km.

Parkering för fler än 100 bilar i närheten.

Fika efteråt

Café Nytorp ligger endast 200m från start och målområdet. Det finns sittplatser för ca 30 gäster men det finns även sittplatser utomhus.