Banan

Banan är 5000m lång och noggrant uppmätt med ett professionellt mäthjul. Kungsängen IP, Västra Rydsvägen 111, 19630 Kungsängen. Banan är en blandning av asfalt cykelvägar och skogsstig. På vissa delar av banan kan det förekomma lera, löv och/eller vattenpölar och vid vägskäl eller otydliga delar av banan finns funktionärer eller skyltar utplacerade.

Kom ihåg att vi delar gång- och cykelvägar med allmänheten. Försök därför att visa hänsyn mot andra personer som använder dem, så att vi kan fortsätta vistas i parkerna. Att visa hänsyn kommer inte att försämra din tid och eller hindra dig från ett personbästa, utan gör att vi alla fortsatt kan njuta av vår omgivning.

Vi uppmanar alla som kan att promenera, jogga, cykla eller åka kollektivt för att ta sig till parkrun. Om du behöver använda bilen, försök att samåka med andra för att minska vår miljöpåverkan och bidra till en trevligare omgivning. I vissa fall finns det endast få parkeringsplatser i anslutning till våra event, så se till att komma i god tid innan om du kör.

Bansäkerhet

Kungsängen parkrun är ett gratis event som helt är anordnat av volontärer. För att göra eventet så säkert och roligt som möjligt vill vi uppmärksamma alla deltagare, åskådare och volontärer om följande:

 • Visa alltid hänsyn mot andra personer som vistas i parken.
 • Barn under 11 år måste vara inom en armlängds avstånd från en ansvarig vuxen. Detta kan vara en förälder, målsman eller annan vuxen som ansvarar för barnet under eventet.
 • Vi uppmanar alla som kan att komma till fots, på cykel eller med kollektivtrafik till våra event. Dina ansträngningar hjälper oss att minska den negativa påverkan på parken och vår planet.
 • Prova gärna att ställa upp som volontär vid något tillfälle. Du gör din omgivning en stor tjänst och bidrar till att eventet kan hålla igång som vanligt. Besök gärna vår volontärsida för att ta reda på hur du kan engagera dig.
 • Ta extra hänsyn vid vägar och parkeringsplatser – vissa fordonen kör väldigt fort. Samlas inte vid bilar utan välj en mer säker plats att mötas vid, särskilt om du har barn med dig. Se till att köra försiktigt (även om du är försenad) om du kör till våra event!
 • Var uppmärksam om att underlaget kan vara ojämnt oavsett om det är grus eller asfalt. Se särskilt upp för cyklister, löpare, fotgängare, barn, djur, fordon, parkarbetare, stolpar och nedfallna grenar på banan.
 • Se till att du är frisk nog för att gå, jogga eller springa en sträcka på 5km. På Runners' Medical Resources webbplats kan du hitta hälsoråd om löpning (sidan informerar om hur man förbereder sig inför ett lopp, men är inte specifikt anpassad för parkrun).
 • Glöm inte att värma upp innan eventet.
 • Om du upptäcker en deltagare som verkar ha allvarliga problem, stanna upp och hjälp till. Tillkalla sedan hjälp så fort som möjligt.
 • Om du är åskådare, se till att du har tillräckligt avstånd mellan dig och deltagarna. Om du har med dig barn eller hundar behöver du även ha uppsikt över dem.
 • Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids till människor genom fästingar. Överväg att skydda dig med täckande och frånstötande kläder vid event i gräs- eller trädbevuxna områden. Läs om Borrelia hos 1177 Vårdguiden för mer information.

Vi hoppas att dessa tips får Kungsängen parkrun att kännas roligt och tryggt för alla.

Åldersgradering

Alla parkrun-event använder sig av åldersgraderingar för att hjälpa deltagare att jämföra sina prestationer.

Din åldersgradering är ett procenttal som har räknats ut genom att jämföra din tid med världsrekordet för ditt kön och ålder. Detta gör att du kan jämföra din prestation med andra personer, även om de är av annat kön och ålder. Ju högre tal, desto bättre prestation. Man kan även använda procenttalen för att jämföra sig mellan olika tävlingsdistanser, exempelvis kan man jämföra ett 5km-lopp med ett maraton.

Besök gärna vår supportsida för mer information.

Karta över banan

Beskrivning av banan

Starten sker på cykelvägen under E18 motorvägen, ca. 100m idrottsplatsen. Man gå ut från idrottsplatsen på östra sidan (motsat sida mot parkering) och följer cyckelvägen mot Brunna/Gröna Dalen.

Ett varv, med första km på asfalt innan man svänger in på elljusspåret. Man följer spåret till Stigtorpsvägen, sen efter 100m svänger man vänster och fortsätter på spåret tillbaka till cyckelvägen varefter man springer sista km tillbaka till start/mål. Banan är markerad med skyltar.

Faciliteter

På idrottsplatsen finns omklädningsrum och toaletter.

Hitta hit

Hitta till starten

Starten sker på cykelvägen under E18 motorvägen, ca. 100m idrottsplatsen.

Hitta hit med kollektivtrafik

Pendeltåg till Kungsängen. Härifrån är det nästan 2km att gå, alternativt ta buss 559 mot Brunna och kliva av på hållplats Rönnbärsvägen. Forstätt framåt circa 200m och då se man Kungsängens Idrottsplats på höger sidan.

Hitta hit till fots

Kungsängens Idrottsplats ligger på Grona Dalen mellan Brunna och Kungsängen och ses från motorvägen också. Det är lätt att hitta. Finns gang och cykelvägar I anslutning till Idrottsplatsen.

Hitta hit med bil

Från E18 ta Brunna avfart, svänger vänster mot Kungsängens centrum och svänger vänster vid första rondellen och sen vänster igen. Då ser man Kungsängens IP till höger och parkeringen till vänster.

Fika efteråt

Efter parkrun ta vi en fika på KIF cafeet som ligger inne på Idrottsplatsen.