Banan

Banan är 5000m lång och noggrant uppmätt med ett professionellt mäthjul. Oljevägen 15, 703 82 Örebro Banan körs på en Grusväg. På vissa delar av banan kan det förekomma lera, löv och/eller vattenpölar och vid vägskäl eller otydliga delar av banan finns funktionärer eller skyltar utplacerade.

Kom ihåg att vi delar gång- och cykelvägar med allmänheten. Försök därför att visa hänsyn mot andra personer som använder dem, så att vi kan fortsätta vistas i parkerna. Att visa hänsyn kommer inte att försämra din tid och eller hindra dig från ett personbästa, utan gör att vi alla fortsatt kan njuta av vår omgivning.

Vi uppmanar alla som kan att promenera, jogga, cykla eller åka kollektivt för att ta sig till parkrun. Om du behöver använda bilen, försök att samåka med andra för att minska vår miljöpåverkan och bidra till en trevligare omgivning. I vissa fall finns det endast få parkeringsplatser i anslutning till våra event, så se till att komma i god tid innan om du kör.

Bansäkerhet

Örebro parkrun är ett gratis event som helt är anordnat av volontärer. För att göra eventet så säkert och roligt som möjligt vill vi uppmärksamma alla deltagare, åskådare och volontärer om följande:

 • Visa alltid hänsyn mot andra personer som vistas i parken.
 • Barn under 11 år måste vara inom en armlängds avstånd från en ansvarig vuxen. Detta kan vara en förälder, målsman eller annan vuxen som ansvarar för barnet under eventet.
 • Vi uppmanar alla som kan att komma till fots, på cykel eller med kollektivtrafik till våra event. Dina ansträngningar hjälper oss att minska den negativa påverkan på parken och vår planet.
 • Prova gärna att ställa upp som volontär vid något tillfälle. Du gör din omgivning en stor tjänst och bidrar till att eventet kan hålla igång som vanligt. Besök gärna vår volontärsida för att ta reda på hur du kan engagera dig.
 • Ta extra hänsyn vid vägar och parkeringsplatser – vissa fordonen kör väldigt fort. Samlas inte vid bilar utan välj en mer säker plats att mötas vid, särskilt om du har barn med dig. Se till att köra försiktigt (även om du är försenad) om du kör till våra event!
 • Var uppmärksam om att underlaget kan vara ojämnt oavsett om det är grus eller asfalt. Se särskilt upp för cyklister, löpare, fotgängare, barn, djur, fordon, parkarbetare, stolpar och nedfallna grenar på banan.
 • Se till att du är frisk nog för att gå, jogga eller springa en sträcka på 5km.
 • Glöm inte att värma upp innan eventet.
 • Om du upptäcker en deltagare som verkar ha allvarliga problem, stanna upp och hjälp till. Tillkalla sedan hjälp så fort som möjligt.
 • Om du är åskådare, se till att du har tillräckligt avstånd mellan dig och deltagarna. Om du har med dig barn eller hundar behöver du även ha uppsikt över dem.
 • Det är inte tillåtet att springa med barnvagn och hund samtidigt.
 • Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids till människor genom fästingar. Överväg att skydda dig med täckande och frånstötande kläder vid event i gräs- eller trädbevuxna områden. Läs om Borrelia hos 1177 Vårdguiden för mer information.
 • Alla som vill delta med en hund är välkomna att göra det, men måste använda ett kort koppel och att ha kontroll över hunden under hela eventet. Läs även vår artikel om att springa med hund på vår supportsida.
 • Deltagare med barnvagnar är välkomna, men var mycket försiktig med andra deltagare omkring dig. Om möjligt, börja långt bak vid starten och försöka att hålla dig vid sidan av den huvudsakliga skaran av andra deltagare.

Vi hoppas att dessa tips får Örebro parkrun att kännas roligt och tryggt för alla.

Åldersgradering

Alla parkrun-event använder sig av åldersgraderingar för att hjälpa deltagare att jämföra sina prestationer.

Din åldersgradering är ett procenttal som har räknats ut genom att jämföra din tid med världsrekordet för ditt kön och ålder. Detta gör att du kan jämföra din prestation med andra personer, även om de är av annat kön och ålder. Ju högre tal, desto bättre prestation. Man kan även använda procenttalen för att jämföra sig mellan olika tävlingsdistanser, exempelvis kan man jämföra ett 5km-lopp med ett maraton.

Besök gärna vår supportsida för mer information.

Karta över banan

Beskrivning av banan

Denna envarvsbana startar bredvid oljehamnen och fortsätter över träbron, förbi värmestugan i Rynningeviken, längs med Rävgången och i vänstercirkel runt det vackra naturreservatet.
Efter starten springer löparna först ca 200 m innan första svängen till vänster, följer vägen tills den svänger till höger (skyltat). De fortsätter upp över bron och springer genom Rävgången med värmestugan till vänster.
Efter ca 2 km kommer en vänstersväng (skyltat) och man fortsätter ca 200 m tills man når en vägbom som man passerar till höger. Efter bommen kommer en skarp vänstersväng (där kommer alltid stå en funktionär). Viktigt att man på raksträckan som följer håller till vänster då bilar då och då kör på denna väg.
I slutet av raksträckan kommer en funktionär visa vägen över vägen och tillbaka in i reservatet där man följer grusvägen tillbaka ut på vägen som leder till Rävgången - håll till höger här för att undvika att korsa vägen igen. Väl vid Rävgången svänger löparna höger, tillbaka över träbron och samma väg tillbaka till målet.

Faciliteter

Stor parkering vid Naturens Hus. I Naturens Hus finns kafé och toaletter. Det finns även toaletter vid värmestugan i Rynningeviken.

Hitta hit

Hitta till starten

Denna envarvsbana startar bredvid oljehamnen.

Hitta hit med kollektivtrafik

Buss 22 från Järntorget/Slottet

Hitta hit till fots

Från Slottet, följ Svartån österut genom Stadsparken och Wadköping. Fortsätt under bilbron efter Slussen och förbi kolonistugeområdet på vänster sida med ån hela tiden till höger. Denna grusväg kommer ta dig hela vägen fram till startområdet.

Hitta hit med bil

Följ skyltar från stan till Naturens Hus. Stor parkering vid Naturens Hus.

Fika efteråt

Varje vecka ta vi en efter-parkrun-fika på Naturens Hus - häng gärna med oss!