Örebro parkrun #7 run report

Öpr#7Start

Vilken fantastisk dag, både vad det gäller väder och atmosfär på Örebro parkrun # 7. Efter bara 7 events känns det att vi börjar växa till en klassisk parkrun med en blandning av förmågor, åldrar, könen och familjer. Folk som hjälpa till som volontär och bidrag till festen, det är verkligen bra att vara endel av och förhoppningsvis smittsamt. Vi vill inte ha något annat än att fortsätta utveckla parkrun i Örebro till den stora succéhistorien som den har blivit i Storbritannien, Australien, Sydafrika och många andra länder. parkrun är verkligen för alla; den här veckan var den yngsta deltagaren 6 år och den äldsta var 78, hur coolt är det! Båda aktiva, och blandas med andra likasinnade människor. Underbar!

Den här veckan hade vi en kille från Australien, som besökte släktingar i Norge, som hade sprungit över 180 parkruns. En ung man som bor i Stockholm, med Storbritannien som sin home parkrun, som också hade sprungit massor av parkruns, besökare från Sydafrika, England, Holland och Nya Zeeland! Alla gorde Örebro en mer färgstark plats i några timmar. Tack:

För att inte tala om vår DAB-utmaning med Haga parkrun, som givetvis vann vi händerna UP!

Öpr#7DAB

Ett stort tack till alla våra volontärer som hjälpt till i lördags: Therese, Thomas, Andrew, Stephanie, Petter, Hanna, Tom, Ronny och Frida

Fortsätter att sprida ordet om Örebro parkrun via:
Facebook: https://www.facebook.com/orebroparkrun/
Instagram: #örebroparkrun #parkrunsweden
Twitter: parkrunSweden @parkrunSverige

Varje vecka publicerar vi resultaten på vår hemsida för de som är intresserade. Parkrun är INTE en tävling, men samtidigt uppmuntrar vi framsteg för dem som vill nå sina löparmål. Vi publicerar också din åldersgrupps ranking, vilket är ett riktigt coolt sätt att mäta dig själv i världsliga termer:

Dagens fullständiga resultat och en fullständig händelseshistoria finns på:

http://www.parkrun.se/orebro/results/latestresults/

Sammanfattningsvis:

Kvinnliga placeringar:

Mikaela KEMPPI (VW40-44) i Örebro AIK var första (3: e övergripande) över linjen på 19:10
Annika LARSSON (SW30-34) i Örebro AIK var andra (9: e övergripande) över linjen på 21:32.
Annica SJÖLUND (VW50-54) (Unattached) var tredje (15: e totalt) över linjen på 23:34.

Manliga placeringar:
Ludvig BÖRJESSON (VM40-44) of Örebro AIK, var först över linjen på 16:51
Tomas HALLMÉN (VM45-49) (Unattached), var andra över linjen på 18:45.
Anton HALLOR (SM20-24) of Östansjö SK, var tredje (4: e övergripande) över linjen på 19:24.

De tre högsta åldersgraderna registrerades av:
Mikaela KEMPPI (VW40-44) – 82.09% för tiden 19:10 (3: e totalt).
Ludvig BÖRJESSON (VM40-44) – 81.01% för tiden 16:51 (1: e totalt).
Tomas HALLMÉN (VM45-49) – 76.18% för tiden 18:45 (andra totalt).

Kvinnligt rekord hålls av Mikaela KEMPPI, med en tid på 19:10 den 27 maj 2017 (Öpr7).
Manligt rekord hålls av Erik ANFÄLT med en tid på 16:39 den 20 maj 2017 (Öpr6).
Åldersbetygsbanrekord hålls av Erik ANFÄLT som registrerade 82,58% (18:13) den 20 maj 2017 (Öpr6).

Örebro parkrun startade den 8 april 2017. Sedan dess har 220 deltagare fullgjort 439 parkruns som täcker totalt 2,195 km, inklusive 112 nya personliga Bests.

(English)

A big thank you to all our volunteers who helped Saturday: Therese, Thomas, Andrew, Stephanie, Petter, Hanna, Tom, Ronny and Frida

What a stunning day, both in terms of weather and atmosphere at Örebro parkrun #7. After only 7 events it feels we are starting to grow into a classic parkrun with a mixture of abilities, ages, genders, and familes. People offering to get involved as a volunteer and join in the party, it’s really great to be part of and hopefully infectious. We want nothing more than to keep the developing the event into the major success story that it has become in the UK, Australia, South Africa and other countries. Parkrun is truly for everyone; this week the youngest participant was 6 and the oldest was 78, how cool is that! Both being active, both joining in the fun and mingling with other like-minded people. Wonderful!

This week we had a guy from Australia, over visiting relatives in Norway, who’d run over 180 parkruns. A young man, living in Stockholm, with the UK as his home parkrun, who’d also run a ton of events, visitors from South Africa, England, Holland and New Zealand! All making Örebro a more colourful place for a few hours. Thanks:

Not to mention our DAB challenge with Haga parkrun, which of course we won hands UP!

Please keep spreading the Örebro parkrun word and love via:

Facebook: https://www.facebook.com/orebroparkrun/
Instagram: #örebroparkrun #parkrunsweden
Twitter: parkrunSweden @parkrunSverige

Every week we will publish the results on our website for those that are interested. Parkrun is NOT a race but at the same time we encourage progress for those who want to reach their running goals.

http://www.parkrun.se/orebro/results/latestresults/

This week 68 people ran, jogged and walked the course, of whom 30 were first timers and 11 recorded new Personal Bests. Representatives of 5 different clubs took part.
The event was made possible by 10 volunteers.

Today's full results and a complete event history can be found on the Örebro parkrun Results Page.
Female placings:
Mikaela KEMPPI (VW40-44) of Örebro AIK, was first (3rd overall) over the line in 19:10 - second time in 2 appearances.
Annika LARSSON (SW30-34) of Örebro AIK, was second (9th overall) over the line in 21:32.
Annica SJÖLUND (VW50-54) (Unattached) was third (15th overall) over the line in 23:34 - has been first to finish on 5 previous occasions.

Male placings:
Ludvig BÖRJESSON (VM40-44) of Örebro AIK, was first over the line in 16:51 - second time in 2 appearances.
Tomas HALLMÉN (VM45-49) (Unattached) was second over the line in 18:45.
Anton HALLOR (SM20-24) of Östansjö SK, was third (4th overall) over the line in 19:24.

The three highest age grades were recorded by:
Mikaela KEMPPI (VW40-44) – 82.09% for the time 19:10 (third overall).
Ludvig BÖRJESSON (VM40-44) – 81.01% for the time 16:51 (first overall).
Tomas HALLMÉN (VM45-49) – 76.18% for the time 18:45 (second overall).

The female record is held by Mikaela KEMPPI who recorded a time of 00:19:10 on 27th May 2017 (event number 7).
The male record is held by Erik ANFÄLT who recorded a time of 00:16:39 on 20th May 2017 (event number 6).
The Age Grade course record is held by Erik ANFÄLT who recorded 82.58% (16:39) on 20th May 2017 (event number 6).

Örebro parkrun started on 8th April 2017. Since then 220 participants have completed 439 parkruns covering a total distance of 2,195 km, including 112 new Personal Bests.

 

Örebro parkrun #6 run report

Untitled

 

Det var en riktigt solig start till Örebro parkrun event 6 med många nya ansikten och blandade förmågor. Det är alltid lika spännande när, med 10 minuter till start, ett fåtal människor har anlänt och vi vet inte hur många kommer att delta. Sen plötsligt händer det, folk dyker upp från överallt. Familjer, barnvagner, joggare och några lite snabbare löpare. Så är det på parkrun, vi vill att ALLA kan delta oavsett nivå; alla 146,000 invånare i Örebro kan vara registrerade och delta, plus alla närliggande städer, see where I’m heading? Vi kommer vara där VARJE lördag, Kl.09.30 – det är bara att dyka upp (men glöm inte streckkoden!)

Nytt banrekord denna vecka både på herr- och damsidan.

Ett stort tack till alla våra volontärer som hjälpt till i lördags: Therese, Thomas, Andrew, Stephanie, Diego, Erik, Lotta, Petter and Stefan.

4 nya volontärer denna vecka. FANTASTISKT! Vi bad om hjälp och ni ställer upp! Så fungerar parkrun; ibland deltar man och ibland hjälper man till. Båda alternativen är lika roliga.

Jag också sprang parkrun i lördags för första gången, med min son, som är 6 år. Det var längsta han har sprungit/ gått i ett strecka och bevisar att barnen klara av så mycket än vad vi tror.  Vi tog det lugnt och gick delvis men whatever! Jag var super stolt över honom kan man lugnt säga.

Fortsätter att sprida ordet om Örebro parkrun via:

Facebook: https://www.facebook.com/orebroparkrun/
Instagram: #örebroparkrun #parkrunsweden
Twitter: parkrunSweden @parkrunSverige

Varje vecka publicerar vi resultaten på vår hemsida för de som är intresserade. Parkrun är INTE en tävling, men samtidigt uppmuntrar vi framsteg för dem som vill nå sina löparmål. Vi publicerar också din åldersgrupps ranking, vilket är ett riktigt coolt sätt att mäta dig själv i världsliga termer:

Dagens fullständiga resultat och en fullständig händelseshistoria finns på:

http://www.parkrun.se/orebro/results/latestresults/

Sammanfattningsvis:

Kvinnliga placeringar:
Mikaela KEMPPI (VW40-44) i Örebro AIK var första (8: e övergripande) över linjen på 19:33
Annika LARSSON (SW30-34) i Örebro AIK var andra (11: e övergripande) över linjen på 20:56.
Josefin ERLANDSSON (SW20-24) (Unattached) var tredje (14: e totalt) över linjen på 21:20.

Manliga placeringar:
Erik ANFÄLT (VM40-44) i Örebro AIK, var först över linjen på 16:39
Morgan PÄTSI (VM35-39) i Örebro AIK, var andra över linjen på 18:09.
De tre högsta åldersgraderna registrerades av:

Erik ANFÄLT (VM40-44) – 82.58% för tiden 16:39 (första totalt).
Mikaela KEMPPI (VW40-44) – 80.48% för tiden 19:33 (8e totalt).
Morgan PÄTSI (VM35-39) – 74.66% för tiden 18:09 (andra totalt).

Kvinnligt rekord hålls av Mikaela KEMPPI, med en tid på 19:33 den 20 maj 2017 (Öpr6).
Manligt rekord hålls av Erik ANFÄLT med en tid på 16:39 den 20 maj 2017 (Öpr6).
Åldersbetygsbanrekord hålls av Erik ANFÄLT som registrerade 82,58% (18:13) den 20 maj 2017 (Öpr6).

Örebro parkrun startade den 8 april 2017. Sedan dess har 190 deltagare fullgjort 371 parkruns som täcker totalt 1 855 km, inklusive 101 nya personliga Bests.

(English)

We had a really sunny start to Örebro parkrun #6 with many new faces and people of mixed abilities. It is always exciting when, with 10 minutes to start, only a few people have arrived and we do not know how many will attend. Then suddenly, pang, people start to pop up from everywhere. Families, strollers, joggers and some faster runners. At Parkrun, we want EVERYONE to be able to participate regardless of ability; imagine all 146,000 inhabitants of Örebro were registered and could participate, plus all nearby cities, see where I'm heading? We will be there EVERY Saturday, at 9.30pm - so just show up (but do not forget the barcode!)

New course records this week both on the men's and women's side.

A big thank you to all our volunteers who helped Saturday: Therese, Thomas, Andrew, Stephanie, Diego, Erik, Lotta, Petter and Stefan.

4 new volunteers this week. FANTASTIC! We asked for help and responded! Exacly how parkrun should work? Sometimes you participate and sometimes you help. Both options are equally rewarding.

I also ran parkrun on Saturday for the first time, with my son who is 6 years old. It was the longest he has run/ walked in one go and shows that the children can do so much more than we allow them to. We took it easy and walked partly but whatever! I was very proud of him, you can safely say!

Please keep spreading the Örebro parkrun word and love via:

Facebook: https://www.facebook.com/orebroparkrun/
Instagram: #örebroparkrun #parkrunsweden
Twitter: parkrunSweden @parkrunSverige

Every week we will publish the results on our website for those that are interested. Parkrun is NOT a race but at the same time we encourage progress for those who want to reach their running goals.

http://www.parkrun.se/orebro/results/latestresults/

This week 54 people ran, jogged and walked the course, of whom 20 were first timers and 16 recorded new Personal Bests. Representatives of 5 different clubs took part.

Female placings:
Mikaela KEMPPI (VW40-44) of Örebro AIK, was first (8th overall) over the line in 19:33 - first appearance.
Annika LARSSON (SW30-34) of Örebro AIK, was second (11th overall) over the line in 20:56.
Josefin ERLANDSSON (SW20-24) (Unattached) was third (14th overall) over the line in 21:20.

Male placings:
Erik ANFÄLT (VM40-44) of Örebro AIK, was first over the line in 16:39 - first time in 2 appearances.
Morgan PÄTSI (VM35-39) of Örebro AIK, was second over the line in 18:09 - was first to finish once before.
An unknown runner was third.

The three highest age grades were recorded by:
Erik ANFÄLT (VM40-44) – 82.58% for the time 16:39 (first overall).
Mikaela KEMPPI (VW40-44) – 80.48% for the time 19:33 (8th overall).
Morgan PÄTSI (VM35-39) – 74.66% for the time 18:09 (second overall).

The female record is held by Mikaela KEMPPI who recorded a time of 00:19:33 on 20th May 2017 (event number 6).
The male record is held by Erik ANFÄLT who recorded a time of 00:16:39 on 20th May 2017 (event number 6).
The Age Grade course record is held by Erik ANFÄLT who recorded 82.58% (16:39) on 20th May 2017 (event number 6).

Örebro parkrun started on 8th April 2017. Since then 190 participants have completed 371 parkruns covering a total distance of 1,855 km, including 101 new Personal Bests.

 

Örebro parkrun #5 run report

IMG_8512
 

 

Ännu en solig start på 5: e upplagan av Örebro parkrun och den här gången utan rök för att förstöra våra festligheter! Vi välkomnade 50 parkrunnare av alla förmågor som fullföljde 5 km banan. Vi upprepar detta meddelande att parkrun är för alla. Unga och gamla, löpare, joggare eller vandrare, barnvagnar och hundar (en per löpare tack!).

På fredagen hade jag nöjet att träffa Paul Sinton-Hewitt, mannen som började hela parkrunfenomenet 2004. Han var fortfarande entusiastisk och "förälskad" i hela parkrun-konceptet och vem skulle inte vara det med nästan 3,5 miljoner registrerade medlemmar över hela världen, parkruns i 14 länder och hundratusentals människor som är aktiva, både som löpare eller vandrare och volontärer varje vecka! Du bara måste vara involverad på en parkrun en gång för att förstå hur fantastisk de verkligen är. ”Det är helt enkelt bäst”, sa någon en gång till mig och jag tenderar att hålla med!

Ett stort tack till alla våra volontärer som hjälpt till i lördags: Maria, Lars, Tove, Thomas, Julia, Andrew and Stephanie

Fortsätter att sprida ordet om Örebro parkrun via:

Facebook: https://www.facebook.com/orebroparkrun/
Instagram: #örebroparkrun #parkrunsweden
Twitter: parkrunSweden @parkrunSverige

Varje vecka publicerar vi resultaten på vår hemsida för de som är intresserade. Parkrun är INTE en tävling, men samtidigt uppmuntrar vi framsteg för dem som vill nå sina löparmål. Vi publicerar också din åldersgrupps ranking, vilket är ett riktigt coolt sätt att mäta dig själv i världsliga termer:

Dagens fullständiga resultat och en fullständig händelseshistoria finns på:

http://www.parkrun.se/orebro/results/latestresults/

Sammanfattningsvis:

Kvinnliga placeringar:
Annica SJÖLUND (VW50-54) (Unattached) var första (10: e övergripande) över linjen på 23:34 - femte gången på lika många deltaganden.
Hanna RICHTER (VW35-39) (Unattached) var andra (12: e övergripande) över linjen på 24:11.
Karin WALLIN (SW25-29) (Unattached) var tredje (18: e totalt) över linjen på 25:21.

Manliga placeringar:
Oskar LARSSON (VM25-29) i Örebro AIK, var först över linjen på 18:15
Peter WELANDER (VM40-44) i Örebro AIK, var andra över linjen på 19:15.
Hogne SATAOEN (VM35-39) (Unattached) var tredje över linjen på 20:08.

De tre högsta åldersgraderna registrerades av:

Annica SJÖLUND (VW50-54) – 71.15% för tiden 23:34 (10e overall).
Oskar LARSSON (SM25-29) – 70.68% för tiden 18:15 (första totalt).
Peter WELANDER (VM40-44) – 69.04% för tiden (andra totalt).
Kvinnligt rekord hålls av Annica SJÖLUND, med en tid på 00:23:34 den 13 maj 2017 (Öpr5).
Manligt rekord hålls av David BERG med en tid på 00:17:30 den 6 maj 2017 (Öpr4).
Åldersbetygsbanrekord hålls av Wilhelm BERGENTZ som registrerade 77,86% (18:13) den 22 april 2017 (Öpr2).
Örebro parkrun startade den 8 april 2017. Sedan dess har 170 deltagare fullgjort 317 parkruns som täcker totalt 1 585 km, inklusive 85 nya personliga Bests.

(English)
Another sunny start to the 5th edition of Örebro parkrun and this time without any smoke to spoil or festivities! We welcomed 50 parkrunners of all abilities who completed the 5km course. We repeat this message that parkrun is for EVERYONE. Young and old, runners, joggers or walkers, push-chairs and dogs (one per runner please!).

On Friday I had the pleasure to meet Paul Sinton-Hewitt, the man that started the whole parkrun phenomena back in 2004. He was still enthusiastic and “in love” with the whole parkrun concept and who wouldn’t be with nearly 3.5 million registered members worldwide, parkruns in 14 countries and hundreds of thousands of people being active, both as runners or walkers and volunteers every single week! You only have to be involved at a parkrun once to understand how awesome they really are. It’s simply great, somebody once said to me and I tend to agree!

A huge thanks to all our volunteers that helped out on Saturday: Maria, Lars, Tove, Thomas, Julia, Andrew and Stephanie

Please keep spreading the Örebro parkrun word and love via:

Facebook: https://www.facebook.com/orebroparkrun/
Instagram: #örebroparkrun #parkrunsweden
Twitter: parkrunSweden @parkrunSverige

Every week we will publish the results on our website for those that are interested. Parkrun is NOT a race but at the same time we encourage progress for those who want to reach their running goals.

Örebro parkrun Results Page

This week 50 people ran, jogged and walked the course, of whom 16 were first timers and 25 recorded new Personal Bests. Representatives of 3 different clubs took part.
The event was made possible by 8 volunteers.

Male placings:
Oskar LARSSON (SM25-29) of Örebro AIK, was first over the line in 18:15 - first appearance.
Peter WELANDER (VM40-44) of Örebro AIK, was second over the line in 19:55.
Hogne SATAOEN (VM35-39) (Unattached) was third over the line in 20:08.

Female placings:
Annica SJÖLUND (VW50-54) (Unattached) was first (10th overall) over the line in 23:34 - 5th time in 5 appearances.
Hanna RICHTER (VW35-39) (Unattached) was second (12th overall) over the line in 24:14.
Karin WALLIN (SW25-29) (Unattached) was third (18th overall) over the line in 25:21.
The three highest age grades were recorded by:
Annica SJÖLUND (VW50-54) – 71.15% for the time 23:34 (10th overall).
Oskar LARSSON (SM25-29) – 70.68% for the time 18:15 (first overall).
Peter WELANDER (VM40-44) – 69.04% for the time 19:55 (second overall).

The female record is held by Annica SJÖLUND who recorded a time of 00:23:34 on 13th May 2017 (event number 5).
The male record is held by David BERG who recorded a time of 00:17:30 on 6th May 2017 (event number 4).
The Age Grade course record is held by Wilhelm BERGENTZ who recorded 77.86% (18:13) on 22nd April 2017 (event number 2).

Örebro parkrun started on 8th April 2017. Since then 170 participants have completed 317 parkruns covering a total distance of 1,585 km, including 85 new Personal Bests.

 

Örebro parkrun #4 run report

Örebro parkrun #4 run report
Öpr#4
This week was sponsored by Ullmax with their colourful head scarfs as worn by some of the parkrunners before the start.

The sun was really shining on us this week with lots of people chosing to wear (possibly for the 1st time this season!) shorts and t-shirts.  Even a bit of smoke from a nearby industrial area couldn’t deter the 54 that came out and especially our brilliant group of volunteers; and indeed it’s this theme I’d like to highlight in this week’s run report:

A huge thanks to all our volunteers that helped out on Saturday: Maria, Ronny, Johan, Ulrika, Hanna, Julia, Karl, Andrew and Stephanie
Öpr#4volunteers
(Just missing Ulrika and Julia in the picture)

We were a little low on numbers at the beginning of the week, so the response to our “volunteer email appeal” which goes out to (now at 275) everyone that is registered with parkrun and have chosen Örebro as their “home run”, was really fantastic. Hanna, had run the previously and kindly offered to volunteer this week; coming along with her child and helping us as a marshal out by the “värmestugan”. So thanks for that Hanna.

Volunteering is really fun, being part of our Örebro parkrun family and encouraging others being active every Saturday.  Why not run AND volunteer and in doing so we can keep the event rolling every week and grow to what we hope will be the most talked about even in the area.

You can read all about getting involved here or just ask anyone on Saturdays at parkrun itself:

http://www.parkrun.se/orebro/volunteer/

Again all pictures from Örebro parkrun can be found here and feel free to add any pictures you take yourselves:

https://www.flickr.com/groups/orebro-parkrun/

Please keep spreading the Örebro parkrun word and love  via:

Facebook: https://www.facebook.com/orebroparkrun/

Instagram: #örebroparkrun  #parkrunsweden

Twitter: parkrunSweden @parkrunSverige

Every week we will publish the results on our website for those that are interested. Parkrun is NOT a race but at the same time we encourage progress for those who want to reach their running goals.
The results - including: New Course Record and a few pb’s

Örebro parkrun Results Page

In summary:
This week 54 people ran, jogged and walked the course, of whom 12 were first timers and 19 recorded new Personal Bests. Representatives of 3 different clubs took part.

Female placings:
Annica SJÖLUND (VW50-54) (Unattached) was first (11th overall) over the line in 23:44 - 4th time in 4 appearances.
Johanna KALLIN (SW20-24) (Unattached) was second (17th overall) over the line in 25:18.
Jillian MARSHALL (VW35-39) (Unattached) was third (19th overall) over the line in 26:29.

Male placings:
David BERG (SM25-29) of IF Start, was first over the line in 17:30 - first time in 2 appearances.
Daniel JOHANSSON (SM30-34) (Unattached) was second over the line in 17:49.
An unknown runner was third.

The three highest age grades were recorded by:
David BERG (SM25-29) – 73.71% for the time 17:30 (first overall).
Daniel JOHANSSON (SM30-34) – 72.59% for the time 17:49 (second overall).
Villem RAUDSEPP (VM35-39) – 72.56% for the time 18:17 (4th overall).

The female record is held by Annica SJÖLUND who recorded a time of 00:23:44 on 6th May 2017 (event number 4).
The male record is held by David BERG who recorded a time of 00:17:30 on 6th May 2017 (event number 4).
The Age Grade course record is held by Wilhelm BERGENTZ who recorded 77.86% (18:13) on 22nd April 2017 (event number 2).

Örebro parkrun started on 8th April 2017. Since then 154 participants have completed 267 parkruns covering a total distance of 1,335 km, including 60 new Personal Bests.

 

Örebro parkrun #3 run report

Öpr#3
 

Vilken fantastisk atmosfär vi hade på Örebro parkrun #3. Det var 59 personer av blandade åldrar och förmågor som genomförde vår underbara 5km-bana runt Rynningeviken naturreservat, fyllda med glädje och energi.

Det var trevligt att välkomna långväga gäster. Vi hade några killar från Portugal som sprang deras första parkrun och sedan fick vi våra första parkrun turister; ett par från södra Wales och en man med sitt hem parkrun i vackra Derwent Valley i England. Ett speciellt omnämnande till Andis som hade på sig sin "100 milestone t-shirt" (han var faktiskt på väg att genomföra sin 181: e parkrun!) Den första milstolpe t-shirt når när man slutför 10 parkruns, sedan 50, 100 , 250 och 500. Läs mer här:

https://support.parkrun.com/hc/en-us/articles/200565303-What-are-the-10-50-100-250-Clubs-

3 killar från ÖAIK sprang en snabb 5 km som en del av deras långpass; bra jobbat Morgan, Gustav och Oskar.

Ett stort tack till alla våra volontärer som hjälpt till i lördags: Tove, Julius, Julia, Erik, Karl, Ulrika och Erik H. Credit och tack för bilderna (på Flickr, länk nedan) Petter (och Valter).

https://www.flickr.com/groups/orebro-parkrun/

Varje vecka publicerar vi resultaten på vår hemsida för de som är intresserade. Parkrun är INTE en tävling, men samtidigt uppmuntrar vi framsteg för dem som vill nå sina löparmål. Vi publicerar också din åldersgrupps ranking, vilket är ett riktigt coolt sätt att mäta dig själv i världsliga termer:

Dagens fullständiga resultat och en fullständig händelseshistoria finns på:

Örebro parkrun Results Page

Sammanfattningsvis:

Kvinnliga placeringar:Annica SJÖLUND (VW50-54) (Unattached) var första (11: e övergripande) över linjen på 24:17 - tredje gången på lika många deltaganden.
Hanna RICHTER (VW35-39) (Unattached) var andra (15: e övergripande) över linjen på 24:48.
Elin TRANVIK (SW25-29) (Unattached) var tredje (24: e totalt) över linjen på 27:47.
Manliga placeringar:
Morgan PÄTSI (VM35-39) i Örebro AIK, var först över linjen på 18:21 - första gången på 2 deltaganden.
Gustav GREK (VM35-39) i Örebro AIK, var andra över linjen på 18:31.
En okänd löpare tog tredjeplaceringen.
De tre högsta åldersgraderna registrerades av:
Morgan PÄTSI (VM35-39) - 73,84% för tiden 18:21 (första totalt).
Ray MAJER (VM60-64) - 72,67% för tiden 22:52 (6: e totalt).
Gustav GREK (VM35-39) - 71,20% för tiden 18:31 (andra totalt).
Kvinnligt rekord hålls av Annica SJÖLUND, med en tid på 00:24:12 den 22 april 2017 (Öpr2).
Manligt rekord hålls av Ludvig BÖRJESSON med en tid på 00:17:43 den 22 april 2017 (Öpr2).
Åldersbetygsbanrekord hålls av Wilhelm BERGENTZ som registrerade 77,86% (18:13) den 22 april 2017 (Öpr2).

Örebro parkrun startade den 8 april 2017. Sedan dess har 142 deltagare fullgjort 213 parkruns som täcker totalt 1 065 km, inklusive 41 nya personliga Bests.

(In English)
What a great atmosphere we had at Örebro parkrun #3. 59 people of various ages and abilities, filled with positivity, smiles and energy who completed our gorgeous 5km course around Rynningeviken nature reserve.

It was nice to greet some parkrunners from further afield this week. We had some guys from Portugal who ran their premier parkruns and then our 1st true parkrun tourists; a couple from south Wales and a man with his home parkrun in the lovely Derwent Valley in England. In fact, a special mention to Andis who was sporting his “100 milestone t-shirt” (in fact he was about to complete his 181st parkrun!) The first milestone t-shirt is reached when you complete 10 parkruns, then 50, 100, 250 and 500. Read more here:

https://support.parkrun.com/hc/en-us/articles/200565303-What-are-the-10-50-100-250-Clubs-

We had 3 guys from ÖAIK who joined us for a speedy 5 km as part of their long run training, well done Morgan, Gustav and Oskar.

A huge thanks to all our volunteers that helped out on Saturday: Tove, Julius, Julia, Erik, Karl, Ulrika and Erik H. Credit and thanks for the pictures (on Flickr, link below) go to Petter (and Valter )

https://www.flickr.com/groups/orebro-parkrun/

Every week we will publish the results on our website for those that are interested. Parkrun is NOT a race but at the same time we encourage progress for those who want to reach their running goals. We also publish your age group ranking, which is a really cool way of measuring yourself in world terms:
Örebro parkrun Results Page

Today's full results and a complete event history can be found at:

Örebro parkrun Results Page

In summary:
Female placings:
Annica SJÖLUND (VW50-54) (Unattached) was first (11th overall) over the line in 24:17 - third time in 3 appearances.
Hanna RICHTER (VW35-39) (Unattached) was second (15th overall) over the line in 24:48.
Elin TRANVIK (SW25-29) (Unattached) was third (24th overall) over the line in 27:47.
Male placings:
Morgan PÄTSI (VM35-39) of Örebro AIK, was first over the line in 18:21 - first time in 2 appearances.
Gustav GREK (VM35-39) of Örebro AIK, was second over the line in 18:31.
An unknown runner was third.
The three highest age grades were recorded by:
Morgan PÄTSI (VM35-39) – 73.84% for the time 18:21 (first overall).
Ray MAJER (VM60-64) – 72.67% for the time 22:52 (6th overall).
Gustav GREK (VM35-39) – 71.20% for the time 18:31 (second overall).
The female record is held by Annica SJÖLUND who recorded a time of 00:24:12 on 22nd April 2017 (event number 2).
The male record is held by Ludvig BÖRJESSON who recorded a time of 00:17:43 on 22nd April 2017 (event number 2).
The Age Grade course record is held by Wilhelm BERGENTZ who recorded 77.86% (18:13) on 22nd April 2017 (event number 2).

Örebro parkrun started on 8th April 2017. Since then 142 participants have completed 213 parkruns covering a total distance of 1,065 km, including 41 new Personal Bests.

Older Posts this Month ⇒
⇐ Newer Posts this Month