Våra Sponsorer och våra Stödorganisationer

Våra sponsorer är vårt levebröd

På parkrun arbetar vi väldigt nära med våra sponsorer och stödorganisationer. Tillsammans har vi skapat ett unikt och framgångsrikt partnerskap där våra partners säkerhetsstället de operationella kostnaderna för parkrun. Detta tillåter parkrun att fortsätta driva detta koncept utan kostnad för deltagarna.

Detta ovanliga, innovativa och uppfinningsrika sätt att jobba med sponsorer och partners har ökat gemenskapen i samhället. Idrott på gräsrotsnivå har aldrig förut sett detta typ av samarbete.

Fördelarna för alla parkrunners är att du får den löperfarenhet du vill ha utan att bli översvämmad med information från våra sponsorer.

För mer information om sponsringsmöjligheter vänligen kontakta parkrun Swedens Country Manager, Deri Thomas.