Banan

Banan är 5km lång. Den är noggrant uppmätt med ett professionellt mäthjul. Rådmansgatan 11, Linköping. Banan är helt på spårvägar. På vissa delar av banan kan lera, löv och vattenpölar förekomma. Vid vägskäl eller vid oklara delar av banan finns funktionärer eller skyltar utplacerade.

Vänligen kom ihåg att parkrun delar gångvägar med allmänheten. För att evenemanget skall kunna fortleva, så var vänlig och visa hänsyn till andra som vistas i parken. Detta kommer inte att påverka din tid och det kommer inte att hindra dig från att springa ett personbästa. Men det kommer göra det möjligt för alla att fortsätta kunna glädjas åt eventet.

Om det är möjligt, promenera, jogga, cykla eller ta hjälp av kollektivtrafiken för att ta dig till parkrun. Om du behöver använda bilen, försök att åka tillsammans med andra för att minska på miljöpåverkan, samtidigt som den minskade biltrafiken gör det trevligare att vistas i området. Det kan hända att det finns få parkeringsmöjligheter i anslutning till parkrun, så se till att du kommer i god tid.

Bansäkerhet

Vallaskogen parkrun är ett roligt, gratis event organiserat av frivilliga funktionärer. För att göra loppet så säkert som möjligt vill vi uppmärksamma deltagare, åskådare och funktionärer på följande:

  • Visa alltid hänsyn i parken/området och dess besökare.
  • Barn som är yngre än 11 år måste vara inom en armlängds avstånd från en ansvarig vuxen. Detta kan vara en förälder eller annan vuxen som har givits ansvar för barnet under parkrun.
  • Försök att ta dig hit till fots, med cykel eller genom kollektivtrafiken - dina ansträngningar hjälper oss att minimera vår negativa påverkan på parken och vår planet.
  • Överväg gärna att ibland anmäla dig som en funktionär. Eventet är beroende av att att vi alla hjälps åt att vara funktionärer. Titta på vår volontärsida för att få reda på hur du kan gå till väga för att hjälpa till.
  • Ta extra hänsyn vid vägar och parkeringsplatser - vissa fordon kör väldigt fort. Försök att inte samlas kring bilarna, speciellt om du har barn med dig, utan välj att möta andra på mer säkra platser. Om du kör bil till eventet så var snäll och kör försiktigt även om du är försenad!
  • När du springer, var uppmärksam på att underlaget kan vara ojämnt oavsett om det är grus eller asfalt. Var uppmärksam på cyklister, andra löpare, gående, barn, hundar, vilda djur, parkens djur, fordon, parkarbetare, nedfallna trädgrenar, farthinder, stolpar och andra hinder runt banan.
  • Se till att du är frisk nog att gå, jogga eller springa 5 kilometer med oss. Hälsoråd kring löpning hittar du på "Runners' Medical Resources" webbplats (denna sida är på engelska och informerar om hur man förbereder sig för ett lopp, tänk dock på att beskrivningen inte gäller specifikt för parkrun).
  • Glöm inte att värma upp innan löprundan.
  • Om du upptäcker en löpare som har allvarliga problem, stanna upp och hjälp till. Tillkalla sedan hjälp så fort som möjligt.
  • Om du är åskådare, se till att du placerar dig på tillräckligt avstånd från löparna. Se också till att du har uppsyn över dina barn och hundar som du eventuellt har med dig.

Vi hoppas att dessa tips bidra till att Vallaskogen parkrun är roligt och säkert för alla.

Åldersgradering

Alla parkrunevent använder åldersgradering för att hjälpa våra löpare att jämföra sitt resultat.

Åldersgradering tar hänsyn till din tid och jämför den med världsrekordet för ditt kön och ålder för att räkna ut ett procenttal. Detta tal tillåter dig att jämföra din personliga prestation med andra deltagares prestation även om de inte är av samma kön eller ålder som du. Ju högre procenttal, desto bättre resultat. Procenttalet kan även användas för att jämföra resultat över olika distanser. Till exempel kan man jämföra ett 5 km lopp med ett maraton.

För mer information så hänvisar vi till vår 'Support' webbsida.

Karta över banan

Beskrivning av banan

Vallaskogen parkrun följer en tvåvarvsbana med ett kortare första varv, följt av ett längre varv runt Vallaskogen. Före varje parkrun samlas vi vid den lilla rondellen inne i Gamla Linköping, nära hörnet av Tunnbindaregatan & Rådmansgatan (där Tuff-tuff tåget startar) före vi går den korta sträckan till starten ner mot Majgatan. Banan har först ett kort varv, lite drygt 1 km, som tar deltagarna genom målområdet före de går ut på det andra längre varvet genom att följa det gula spåret I Vallaskogen som leder deltagarna tillbaka till målet. Banan är tydligt markerat för alla som deltar.

Vallaskogen parkrun is a two-lap event with a smaller first lap, followed by a longer lap around Vallaskogen. Before each event we will gather at small roundabout near the corner of Tunnbindaregatan & Rådmansgatan (where the “Tuff-tuff tåg” departs from), before walking the short distance down to the start at the corner of Majgatan and Rådmansgatan. The route first takes in a small loop of just over 1km which brings participants through the finish area before heading out for the longer second lap which follows the yellow spår in Vallaskogen, before bringing runners back to the finish. The course is clearly marked for everyone taking part.

Faciliteter

Toaletter finns tillgängliga vid start/mål. Påfyllning av vatten finns tillgänglig så du kan fylla din vattenflaska. Du kan lämna överdragskläder och väska vid start/mål, där volontärer alltid stannar kvar, men det är alltid på egen risk du lämnar saker.

Toilets are available at the start/finish. A tap is available so you can fill your water bottle. You can leave spare clothes/bags at the start/finish, where a volunteer will always be present, but at your own risk

Hitta hit

Hitta till starten

Start ner mot Majgatan.

The event starts at the corner of Majgatan and Rådmansgatan.

Hitta hit med kollektivtrafik

Bussarna 3, 12 & 13 stannar vid Gamla Linköping.

Buses 3, 12 & 13 all stop at Gamla Linköping.

Hitta hit till fots

Vi samlas vid den lilla rondellen i hornet av Tunnbindaregatan & Rådmansgatan I Gamla Linköping före varje parkrun-lopp. (där Tuff-tuff tåget startar.) Den faktiska starten är närmare Majgatan, som vi går gemensamt till innan start.

We will gather at the small roundabout at the corner Tunnbindaregatan & Rådmansgatan before each parkrun event (where the “Tuff-tuff tåg” departs from). The actual start is close to the corner of Majgatan and Rådmansgatan, where we will walk down to for the start before each event.

Hitta hit med bil

Från centrala Linköping, åk västerut längs Malmslättsvägen, följ skyltning mot Gamla Linköping. Från nord/väst, ta väg 34 från E4:an, följ skyltarna till Gamla Linköping vid Vallarondellen.
Avgiftsbelagd parkering finns I närheten vid Gamla Linköping, Malmslättsvägen.

From central Linköping, head west along Malmslättsvägen following signs to Gamla Linköping. From the north/west, take road 34 from the E4, following signs to Gamla Linköping at Vallarondellen.
Paid parking is available at Gamla Linköping, Malmslättsvägen.

Fika efteråt

Varje vecka ta vi en efter-parkrun-fika på Dahlbergs café - häng gärna med oss!