Banan

Banan är 5000m lång och noggrant uppmätt med ett professionellt mäthjul. Actic Växjö simhall, Växjö. Kursen är på asfalterade stigar. På vissa delar av banan kan det förekomma lera, löv och/eller vattenpölar och vid vägskäl eller otydliga delar av banan finns funktionärer eller skyltar utplacerade.

Kom ihåg att vi delar gång- och cykelvägar med allmänheten. Försök därför att visa hänsyn mot andra personer som använder dem, så att vi kan fortsätta vistas i parkerna. Att visa hänsyn kommer inte att försämra din tid och eller hindra dig från ett personbästa, utan gör att vi alla fortsatt kan njuta av vår omgivning.

Vi uppmanar alla som kan att promenera, jogga, cykla eller åka kollektivt för att ta sig till parkrun. Om du behöver använda bilen, försök att samåka med andra för att minska vår miljöpåverkan och bidra till en trevligare omgivning. I vissa fall finns det endast få parkeringsplatser i anslutning till våra event, så se till att komma i god tid innan om du kör.

Bansäkerhet

Växjösjön parkrun är ett gratis event som helt är anordnat av volontärer. För att göra eventet så säkert och roligt som möjligt vill vi uppmärksamma alla deltagare, åskådare och volontärer om följande:

 • Visa alltid hänsyn mot andra personer som vistas i parken.
 • Barn under 11 år måste vara inom en armlängds avstånd från en ansvarig vuxen. Detta kan vara en förälder, målsman eller annan vuxen som ansvarar för barnet under eventet.
 • Vi uppmanar alla som kan att komma till fots, på cykel eller med kollektivtrafik till våra event. Dina ansträngningar hjälper oss att minska den negativa påverkan på parken och vår planet.
 • Prova gärna att ställa upp som volontär vid något tillfälle. Du gör din omgivning en stor tjänst och bidrar till att eventet kan hålla igång som vanligt. Besök gärna vår volontärsida för att ta reda på hur du kan engagera dig.
 • Ta extra hänsyn vid vägar och parkeringsplatser – vissa fordonen kör väldigt fort. Samlas inte vid bilar utan välj en mer säker plats att mötas vid, särskilt om du har barn med dig. Se till att köra försiktigt (även om du är försenad) om du kör till våra event!
 • Var uppmärksam om att underlaget kan vara ojämnt oavsett om det är grus eller asfalt. Se särskilt upp för cyklister, löpare, fotgängare, barn, djur, fordon, parkarbetare, stolpar och nedfallna grenar på banan.
 • Se till att du är frisk nog för att gå, jogga eller springa en sträcka på 5km.
 • Glöm inte att värma upp innan eventet.
 • Om du upptäcker en deltagare som verkar ha allvarliga problem, stanna upp och hjälp till. Tillkalla sedan hjälp så fort som möjligt.
 • Om du är åskådare, se till att du har tillräckligt avstånd mellan dig och deltagarna. Om du har med dig barn eller hundar behöver du även ha uppsikt över dem.
 • Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids till människor genom fästingar. Överväg att skydda dig med täckande och frånstötande kläder vid event i gräs- eller trädbevuxna områden. Läs om Borrelia hos 1177 Vårdguiden för mer information.

Vi hoppas att dessa tips får Växjösjön parkrun att kännas roligt och tryggt för alla.

Åldersgradering

Alla parkrun-event använder sig av åldersgraderingar för att hjälpa deltagare att jämföra sina prestationer.

Din åldersgradering är ett procenttal som har räknats ut genom att jämföra din tid med världsrekordet för ditt kön och ålder. Detta gör att du kan jämföra din prestation med andra personer, även om de är av annat kön och ålder. Ju högre tal, desto bättre prestation. Man kan även använda procenttalen för att jämföra sig mellan olika tävlingsdistanser, exempelvis kan man jämföra ett 5km-lopp med ett maraton.

Besök gärna vår supportsida för mer information.

Karta över banan

Beskrivning av banan

Växjösjön parkrun startar på cykelbanan ca 150m söder om simhallen. Vid starten kommer löparna att springa söder ut ca 150m, innan de svänger höger direkt efter Kampenängen. Därefter följer löparna grusstigen 100 m och svänger sedan höger tillbaka mot simhallen. Sedan springer man ett helt varv runt Växjösjön. Banan följer stigen som löper utmed sjön. Före Kampenängen svänger man höger och följer samma väg tillbaka mot målet som är på samma ställe som starten.

Course description

Växjösjön parkrun starts on the cycle path about 150m south of the swimming pool. From the start follow the path southwards for about 150m before turning right after the grassy area (Kampenängen) and following the gravel path towards the water. You then turn right back in the direction of the swimming pool and run a whole lap of the lake. The parkrun course follows the path that runs right around the lake. When you return back after one lap of the lake you turn right at Kampenängen and follow the same way back to the finish which is in the same location as the start.

Faciliteter

Toalett, dusch och omklädningsrum finns i simhallen. Här kan du också fylla på vatten. Du kan även låsa in väskor med extrakläder I skåp med hänglås. Extra kläder och väskor kan lämnas på start/ målplatsen där det kommer att finnas volontärer. Volontärerna ansvar ej för lämnad utrustning.

Facilities

Toilets, showers and changing facilities are available at Actic simhall. Here you can also fill up a water bottle. Extra clothes and bags can also be left at the start/finish area (where there will always be a volunteer present) but at your own risk.

Hitta hit

Hitta till starten

Växjösjön parkrun startar på cykelbanan ca 150m söder om simhallen.

Location of start

Växjösjön parkrun starts on the cycle path about 150m south of the swimming pool.

Hitta hit med kollektivtrafik

Ett flertal bussar passerar Actic Växjö simhall. Buss nr 1, 4, eller 5 stannar vid stop Växjö simhall.

Getting there by public transport

Many buses pass by Actic Växjö simhall, including bus 1, 4 or 5. The stop is called Växjö simhall.

Hitta hit till fots

Actic Växjö simhall ligger på östara sidan av Växjösjön, en kort promenad från stadens centrum.

Getting there on foot

Actic Växjö simhall is located on the east side of Växjösjön, a short walk from the town centre.

Hitta hit med bil

Du når Växjö simhall från Teleborgsvägen, som löper parallelt med östra sidan av Växjösjön. Goda parkeringsmöjligheter vid Växjö simhall.

Getting there by road

Actic Växjö simhall is accessible from Teleborgsvägen, which runs parallel to the eastern side of Växjösjön. Parking is available at Actic Växjö simhall.

Fika efteråt

Actic Växjö simhall café (Avocado).

Post Run Coffee

Actic Växjö swimming pool café (Avocado).